اگر فقط ۲۱ میلیون بیت‌کوین وجود داشته باشد، چطور همه مردم جهان می‌توانند از آن استفاده کنند؟


واحد اسکناس‌های رایج دنیا معمولا به ۱۰۰ زیر واحد شکسته می‌شود و اسم آنها عموما «پِنی» یا «سِنت» است. دلار آمریکا و یورو هرکدام می‌توانند به ۱۰۰ سِنت شکسته شوند، واحد پول چین می‌تواند به ۱۰ جائو یا ۱۰۰ فِن و پول چکسلواکی به ۱۰۰ هالِر.

از سوی دیگر بیت‌کوین را می‌توان به ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد کوچکتر تقسیم کرد. کوچکترین واحد بیت‌کوین ساتوشی نام دارد که از اسم خالق آن گرفته شده است.

بنابراین عرضه کل بیت‌کوین ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ساتوشی خواهد بود. این رقم تقسیم‌پذیرتر از دلار آمریکا با جمع نقدینگی ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سنت، در زمان نگارش است. بخش‌پذیری بیت‌کوین برابر یا حتی بیشتر از دلار آمریکا است.

فرض کنید بخواهیم همه ساتوشی‌های موجود را به تساوی بین ۷ میلیارد جمعیت دنیا تقسیم کنیم، در نتیجه ۳۰۰,۰۰۰ ساتوشی معادل ۰/۰۰۳ بیت‌کوین به هرنفر خواهد رسید. بنابراین اگر روزی بیت‌کوین تبدیل به پول رایج جهان شود به نظر می‌رسد برای انجام فعالیت‌های مالی مردم دنیا به اندازه کافی بخش‌پذیر باشد.


بازگشت به لیست سوالات

منبع: کتاب کوچک بیت‌کوین، ترجمه الف. آزاد و دیگران، وبسایت منابع فارسی بیت‌کوین