پشتوانه ارزش بیت‌کوین چیست؟


پاسخ کوتاه به این سوال این است: پشتوانه بیت‌کوین «مردم» هستند. سرمایه‌گذاران زیادی خریدارش هستند، پس با‌ارزش است. برای خرید بیت‌کوین تقاضای جهانی وجود دارد چون کمیاب است و بعنوان یک فن‌آوری کاربردی‌هایی دارد که هیچ ابزار مالی دیگری قادر به انجامش نیست.


بازگشت به لیست سوالات

منبع: کتاب کوچک بیت‌کوین، ترجمه الف. آزاد و دیگران، وبسایت منابع فارسی بیت‌کوین