من استطاعت خرید بیت‌کوین را ندارم. قیمت آن خیلی بالاست!


بیت‌کوین به واحدهای کوچکتری تقسیم می‌شود، بنابراین می‌توان یک بخش کوچکی از آن را خریداری کرد. در زمان نگارش می‌توان با ۵۰۰,۰۰۰ تومان، ۰/۰۰۱۸ بیت‌کوین معادل ۱۸۰,۰۰۰ ساتوشی خریداری کرد.


بازگشت به لیست سوالات

منبع: کتاب کوچک بیت‌کوین، ترجمه الف. آزاد و دیگران، وبسایت منابع فارسی بیت‌کوین