آیا بیت‌کوین طرح پانزی (هِرمی) است؟


یک ترفند پانزی به سرمایه‌گذاران وعده سود بالا و ریسک خیلی پایین می‌دهد. پولی که از افراد پایین‌تر شبکه جمع می‌شود به عنوان سود به سرمایه‌گذاران اولیه پرداخت می‌شود. هیچ‌گونه کارِ تولیدی و سودآوری انجام نمی‌شود و سرمایه‌گذاران اولیه فقط و فقط به دنبال جذب هر چه بیشتر زیرشاخه برای خود هستند که بتوانند از سرمایه‌گذاری آن‌ها سود ببرند. وقتی هیچ سرمایه‌گذار جدیدی پیدا نشود، این طرح فرو می‌ریزد.

بیت‌کوین یک طرح پانزی نیست. هیچ گروهی در بیت‌کوین وجود ندارد که برای سود رساندن به سرمایه‌گذاران اولیه، به دنبال سرمایه‌گذاران جدید باشد. اما ممکن است افرادی که این ترفندهای پانزی را طراحی می‌کنند از سرمایه‌گذاران بجای پول، بیت‌کوین قبول کنند همانطور که ممکن است هر نوع دیگری از پول را هم بپذیرند.


بازگشت به لیست سوالات

منبع: کتاب کوچک بیت‌کوین، ترجمه الف. آزاد و دیگران، وبسایت منابع فارسی بیت‌کوین